Main Content

Biografie

Sopranistka Alexandra Berti (*1968 Karlovy Vary) získala základy pěveckého školení během gymnaziálních studií soukromě u Jiřiny Stariatové, poté pokračovala ve studiu na Pražské konzervatoři a zároveň navštěvovala hodiny herectví u Vítězslavy Fryntové na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Roku 1989 se stala posluchačkou Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídách Reného Tučka a Jany Jonášové. Vliv těchto tří uměleckých osobnosti se logicky odrazil na jejím hlasovém vývoji a pěvkyně se zvlášť dobře cítí v partiích závažnějšího dramatického charakteru s využitím koloratury. Během studia klasického operního a písňového repertoáru ji její zájem o historické pěvecké metody přivedl i k častějšímu provozování barokní hudby. To vedlo mj. i k tomu, že byla pozvána Helmutem Rillingem k účasti na Bachovské akademii 1992 ve Stuttgartu a roku 1995 se stala, ještě pod příjmením Spurná, zakládající členkou souboru Musica Salutaris.

Pěvkyně se věnuje stejně intenzivně opernímu, oratornímu, koncertnímu i písňovému repertoáru, v němž význačné místo zaujímá historicky poučená interpretace hudby 17. a 18. století. V oblasti operní převažují Bellini, Donizetti, Rossini, Mozart, Verdi, Meyerbeer, Charpentier, na jevišti pěvkyně ztvárnila role v Mozartově Figarově svatbě, Veselohře na mostě B. Martinů, Bendově Lazebníku sevillském (světová premiéra), Lortzingově Zkoušce na operu (zaznamenáno Českou televizí), Weberově Abu Hassanovi, Periho Euridice (česká premiéra na festivalu Smetanova Litomyšl 2000). V opeře B. Martinů Voják a tanečnice debutovala na scéně Státní opery Praha. V repertoáru oratorním najdeme díla italského baroka – Scarlattiho Agar ed Ismaele, Giuditta (obě v české premiéře), Rossiho Oratorio per la Settimana Santa, Carissimiho Historia di Jephte, ale i oratoria česká: Dittersdorfova Esther (pro německý rozhlas SWR), Zelenkův Gesú al Calvario (zaznamenáno Českým a Francouzským rozhlasem) či Horálkovo dílo Opera Bohemica (inscenace České televize) – obě díla rovněž v novodobých premiérách. Písňový repertoár pěvkyně je neobyčejně široký a zahrnuje nejen díla klasiků (Mozart, Haydn) a romantiku (Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, Mahler, Strauss, Čajkovskij, Glinka, Rubinštejn), ale rovněž tvorbu 20. století (např. Debussyho). Zvláštní místo v něm zaujímá česká hudba – pěvkyně uvedla v novodobé premiéře s kladívkovým klavírem kantáty L. Koželuha a V. J. Tomáška a kromě Dvořáka, Smetany, Janáčka a Martinů věnuje značnou pozornost autorům žijícím (K. Slavický, P. Eben. I. Hurník, L. Hurník). V barokním repertoáru pěvkyně převládají autoři italští a tvorbou kantátovou, motetovou či madrigalovou je zastoupeno rovnoměrně 17. i 18. století – Anerio, Bononcini, Caldara, Cavalli, Carissimi, De Majo, D’lndia, Durante, Graziani, Händel, Leo, Monteverdi, Porpora, Rossi, Sances, Scarlatti, Terziani, Vivaldi. Francouzská hudba je reprezentována díly Couperina, Jacquet de la Guerre a Rameaua, německé baroko kantátami Bacha, Telemanna (cyklus kantát nahraný pro Český rozhlas), Buxtehudeho, Boeddeckera a Schütze. Z českých barokních autorů věnuje pěvkyně pozornost Zelenkovi, Plánickému, Horálkovi a Briximu.

Mnohostranná je spolupráce Alexandry Berti s médii. Pro Českou televizi opakovaně natočila sólové vstupy do magazínů Haló hudba a Návštěvy u paní Hudby, na nichž se podílela i scenáristicky a moderátorsky, dále inscenaci Horálkova oratoria Opera Bohemica (v novodobé premiéře) a zaznamenána je i televizní verze Lortzingovy aktovky Zkouška na operu natočená v původních historických prostorách zámeckého divadélka v Litomyšli z konce 18. století. Pro německou televizi ZDF natočila pěvkyně výběr z Janáčkovy Moravské lidové poezie. Český rozhlas zaznamenal novodobé premiéry Zelenkova oratoria Gesú al Calvario, Periho opery Euridice a zejména obsáhlý projekt kompletního cyklu Telemannových kantát „Harmonischer Gottesdienst“, z něhož bylo zatím realizováno 24 kantát. Francouzský rozhlas zaznamenal již zmíněné Zelenkovo oratorium při koncertním provedení na festivalu La Semaine santé v Caen. Pěvkyně se podílela i na zvukové nahrávce k filmu určenému pro českou expozici na světové výstavě Expo 2000 Hannover.

Pěvkyně pravidelně spolupracuje či spolupracovala s českými soubory zabývajícími se tzv. starou hudbou (např. Capella Regia, Musica Bohemica, Pražský barokní soubor, Musica Salutaris, Collegium Marianum), švýcarskou Camerata Helvetica a s českými orchestry (Severočeská filharmonie, Východočeský státní symfonický orchestr, Orchestr Státní opery Praha, Česká komorní filharmonie). S Filharmoniky města Prahy vznikly nahrávky filmové hudby.

Pěvkyně natočila dvě sólová CD – první je věnováno vánoční hudbě evropského baroka 17. a 18. století a pod titulem „Natus est Jesus“ obsahuje kantáty, árie a moteta Bassaniho, Bacha, Boeddeckera, Carissimiho, Foggii a Händela, druhé je věnováno písňové tvorbě A. Dvořáka a mj. na něm zní za doprovodu originálního Dvořákova klavíru původní německá verze Cigánských melodií a výbor z raného cyklu Cypřiše.

Alexandra Berti se systematicky věnuje rovněž studiu historických pěveckých metod a technik a pedagogické činnosti. Ve spolupráci s Katedrou zvukové tvorby na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze vede semináře a publikuje. Tamtéž vedla i výzkum možností nejnovějších přenosových technologií využitelných k distanční výuce klasického sólového zpěvu.